PDF READ Eski Yunanca Türkçe Sözlük ¼ Güler Çelgin


Royal Marine Commando 7 Exercises hZlük adlı bugün tükenmiş durumdaki etimolojik sözlüğü dışında Eski Yunanca'dan Türkçe'ye bir sözlük yayımlanmamıştır Yaklaşık 20000 maddeden oluşan elinizdeki Eski Yunanca Türkçe Sözlük yazarın İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nde uzun yıllardan beri vermekte olduğu Eski Yunanca derslerinin kendisine kazandırdığı deneyimle öncelikle öğrencilerin gereksinimleri göz önünde tutularakazırlanmıştır Uzun soluklu bir çalışmanın

"ürünü Ve Gerek Amacı Gerek "
ve gerek amacı ülkemizde Bir Ilk Olan ülkemizde bir ilk Yunanca Türkçe Sözlük'ün alanındaki büyük boşluğun doldurulmasına katkı sağlaması edeflenmekted. .
Hint Avrupa dil ailesinin üyesi olan Eski Yunanca çeşitli lehçelere ayrılan çok zengin bir antik Dildir Eski Yunan Latin Dilleri Eski Yunan Latin dilleri edebiyatları öğrencileri ve araştırmacılarının yanı sıra Eskiçağ Tarihi Klasik Arkeoloji Yunan Latin Epigrafyası Antik Felsefe Çağdaş Yunanca bilim dallarında öğrenim görenler ve araştırma yapanlar için ayrıca Hukuk Tıp Eczacılık Biyoloji gibi bilim dallarının terminolojisi açısından büyük önem taşıyan Eski Yunanca'nın öğrenilmesi ve kullanılmasında sözlüklerin özel bir yeri vardır Osmanlı Dönemi'nde Darül fünun'un önem taşıyan Eski Yunanca'nın öğrenilmesi ve kullanılmasında sözlüklerin özel bir yeri vardır Osmanlı Dönemi'nde Darül fünun'un programlarında yer almayan ilk kez Cumhuriyet Dönem. .
I'nde Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün öngörü arzu ve girişimleriyle Ankara Üniversitesi ve Tarih Coğrafya Fakültesi'nde İstanbul Üniversitesi Fakültesi'nde ardından İstanbul Üniversitesi Fakültesi'nde öğretilmeye başlayan Eski Yunanca bugün başta Ankara İstanbul Ege ve Akdeniz üniversitelerimizin Eskiçağ Dilleri ve Kültürleri bölümleri olmak üzere çeşitli üniversitelerimizde zorunlu ya da seçmeli ders olarak öğretilmektedir Eski Yunanca'nın ülkemizde yaklaşık 70 yıllık bir geçmişinin olmasına karşılık şimdiye değin Prof Dr Suat Sinanoğlu'nun 1953 yılında basılan Kelimelerin Etymonu Esas Tutularak Tertiplenen Yunanca Türkçe Sö. Eski Yunanca Türkçe Sözlük