(Through Your Eyes) PDF FREE ↠ Mei Sanchez


Kapag nagtagpo uli ang mga landas natin at may makita akong kahit maliit na senyales na mahal mo pa rin ako I would pursue you until the day I lose everything Unang beses pa lang na nakilala ni Richelle si Derek ang day I lose everything Unang beses pa lang

Na Nakilala Ni Richelle 
nakilala ni Richelle Derek ang guwapong eye patient niya alam na niyang nanga. ,

Through Your Eyes

characters Through Your Eyes

Lang niya ay sabihin nitong mahal din siya nitoNgunit bigla ay nawala ang ngiti nitong dati ay palaging nakahanda para sa kanya Itinulak siya nito palayo rito ay palaging nakahanda para sa kanya Itinulak siya nito palayo rito hindi na niya kayang kalimutan ito kaya tinuklas niya ang dahilan ng pagbabago nito Nadurog ang puso niya. .
Nganib ang puso niya rito Isang ngiti pa lang nito ay natutunaw na ang puso niya Kaya Nang Magpakita Ito Ng Interes Sa nang magpakita ito ng interes sa ay ganoon na lang ang
Kilig Niya Pumayag Siyang 
niya Pumayag siyang date dito Hindi nagtagal ay na in love na siya nang tuluyan dito Ang tanging hinihintay na. ,