(Kaktüsler Susuz Da Yaşar) PDF/EBOOK ✓ Kolektif


Mi ocuklar n bula t rmak istemediklerinden *Mi BilememG Zlerimin Dolmad Herhangi *bilememG zlerimin dolmad herhangi sayfa olmad Onlar gibi ayn yollardan ge n hayatta olan olmayan b t n kad nlara burdan sayg ve selamlar m g nderiyorumEmniyet te DAL da Derin Ara t rma Laboratuar i kencelerde solcular n ld r ld g nler DAL daki i kencelerden de bahsediliyor Mamak cezaevinden de ve kaderin cilvesi midir nedir ki Y ll k tan da cezaevine d n t r len okul Erkek arkada lar n n G Rd I Kenceler rd i kenceler a r olsa bile kad nlara yap lanlar da ak l al r r olsa bile kad nlara yap lanlar da ak l al r de il o u art k belleri tutmayacak hale gelene kadar coplanm lleri y zleri s rtlar kollar bacaklar say m bahanesi alt nda g nde 3 4 kere coplan yor Dandik bahanelerle tabutluk ad ndaki cams z penceresiz 1 metrekareden k k 2 ki inin ayn anda oturamayaca h crelere 2 r 3er dolduruluyorlar Askerler de az de il komutanlar n n gaz yla iyice insanl ktan k yorlar Tabutluklara indirilmeden nce zemin ayakbile i boyunda suyla dolduruluyormu ki Ankara k so u unda hastalans nlar hem de v cutlar 10 g nde su Naked Choke ekip i sin diye Gazete ay sigara yasak S rekli a a lamaya maruz kal yorlar ve siyasi mahkumken askeri mahkum muamelesi yap lmaya al l yor Ama gelin g r n ki ayn artlarda ya ayanrkek mahkumlar ne a l k grevlerini tamamlayabiliyorlar ne de askerlere direni lerinde kad nlar kadar iyiler O Raci Tetik denen psikopat cezaevi komutan n n deyimiyle Pleasure Activism: The Politics of Feeling Good erkekler l bal k g z nevrilirken kad nlar s rekli bir birlik beraberlik i indeler Direniyorlar A l k grevleri 36 g n de s rse pes Murder at the Mansion etmiyorlar Erkek arkada lar n o halde g rd klerinde k r lan cesaretleri beraberlikleriyle tekrar do uyor B ylece kazan yor Mamakl kad nlar nsan insanl ndan utand rmak ad na yap lan her t rl i kence onlar daha insan yapabiliyorO g nlerde ya amam bizler i in renmenin ok nemli. Ktuk kaygılandık ve de suskunduk Anlamaya çalıştık Sonra toparlandık Insanlığımızı kişiliğimizi devrimci değerlerimizi savunmak üzere güçlerimizi birleştirdik Suya atılan taş misali başladı bu başkaldırı… Önce küçük bir halka sonra giderek büyüyen çoğalan ve tüm suya yayılan halkalar gibi… Sevgilerimiz büyüdükçe dayanışmamız güçlendikçe zulmün küçüldüğüne tanık olduk Ölüm hücresinde tabutlukta ya da bir başına tecritlerde. Okurken iciniz daglaniyor ki ustelik oyle cok abartili detaylar da yok ayrica cokglenceli anlatiyorlar sanki tum o ziyetlere maruz kalanlar onlar degilmisler gibi Iste tam da bu yuzden inanilmaz buyuk bir saygiyi sevgiyi ve sarilip sarmalanmayi hakediyorlar hem kitap hem de tum bu ziyetlerin tamamina maruz kalanlaryakinlaritum donem taniklariInsanlik onuru belki sizin yasadiginiz iskenceleri yenemedi ama buradayiz artik azinlik da olsak dokundugumuz buyuttugumuz limizin kolumuzun ulastigi tum yasamlar bir daha yasanmamasi adina iyilik guzellik saygiyla ve kotulugun nelere yol acacagini gosteren elimizin kolumuzun ulastigi tum yasamlar bir daha yasanmamasi adina iyilik guzellik saygiyla ve kotulugun nelere yol acacagini gosteren inancla yetistirecek kizlarini ogullariniMutlaka okunmasi gereken anilarVe n son canim Sukun kuzum Sukun keci gibi inatci iyilik melegi Sukun huzurla uyu

BUG NE KADAR OKUDU UM KITAPLAR 
ne kadar okudu um kitaplar inde beni Seductive Surrender (Highland Heather Romancing a Scot, en oktkileyenlerden biri kesinlikle B y klerimizin y zle mekten ka nd ya anm l klar n tokat gibi surat m za vuruldu u okumas hi kolay olmayan ve okurken n ok a lad m kitap san r m Okumas n n zor olmas tamamen ya ananlar n hazmedilmesinin zorlu undan inde lise retmenlerimden birinin de hikayesinin olmas sebebiyle bende daha da ayr bir yeri var 80 lerin cesur kad nlar n n cezaevinde ya ad klar n n ger k hikayesini kesinlikle herkese tavsiye diyorum Kitab n i ri inden bahsetmeden nce bu kitab *okurken hayat m n n ac deneyimlerinden birini ya ad m s ylemem gerek Bu kitap d nyan n n cesur *hayat m n The Deepest Sin en ac deneyimlerinden birini ya ad m s ylemem gerek Bu kitap d nyan nn cesur nlar ndan 46 tanesinin an lar n i riyor 1980lerde Mamak askeri cezaevinde kalm kad nlar n Biz 80lerde do an apolitize gen ler i in asl na bakarsan z kulaktan dolmad r darbe ve traf nda ya ananlar Fa ist anas babas olanlar n ailelerinde i nas l d n yor bilmiyorum ama anne ve babalar m z genellikle konu hakk nda konu mazlar Hat rlamak istemediklerinden. Mamak 12 Eylül darbesinin ardından bir cezaevi Ve Türkiyenin her tarafını çok sarsıcı bir şekilde tkileyen günlerde Mamakta ayakta kalmaya direnmeye çalışan kadınlar Direnirken birbiriyle dayanışan ve her acıdan bir kahkaha çıkaran kadınların Bir başkaldırı hikayesi Gülerek şarkı söyleyerek hayır diyerek birbiriyle dayanışarak paylaşarak yaşanan bir hikaye Mamak Askeri Ceza ve Tutukevi'ndeyken bir güvercin ürkekliğindeydik önceleri Ürktük çekindik kor.

Download Kaktüsler Susuz Da Yaşar

Oldu u bir d nem Unutmamam z gereken bir d nem T rkiye Tarihi A S Ndan a s ndan kmiyor olsa bile insanl k tarihi a s ndan bilinmesi gerekiyor diye d n yorumFakat uyar yorum sizi okumak hi kolay de il Zor okunuyor gibi bir c mleyi n ba a koymak istemedim nk herhangi bir kitap san p bu yaz y bile okumayabilirdiniz imdi yaz yorum ger kten zor okunuyor Y re iniz kald rmayabilir Ama zorlay n kendinizi Onlar cesaretlerini toplay p o g nlere geri d n p yazm lar p o g nlere geri d n p yazm lar m lar Biz de onlar n y zde biri cesaretini g sterip okumal y zNot G zlerimin n ok ya larla doldu u k sm da burada yazmak istedim Kitab n n sonundaki Ek K men lakapl o s ralar askerli ini yapmakta olan r kendisi Komutanlar na yakalanma tehlikesine kar n bu mert kad nlara sigara mendil ta yan ba nda komutan vur dedi inde sert vuruyormu g r nt s verip vurmayan r Kitapta onun gibi ba ka askerlerden ve doktorlardan da bahsediliyor ama bir tek K men in mektubu var Onun i in de ok zor olmu olmal Ka arken aya kay p d n ve ge irdi i ameliyata ra men hayat n kaybeden gen ANOD lu Ercan Koca dan s z diliyordu Anlamak zor de ildi Evet Bir arkada m z daha i kencede can vermi ti Rezzan birden durdu ba n kald rd ve bizlere bakt Bo az ndan bir ses kt Ercan Koca Ama bu benim karde im Dondu zaman ve her y o anDilvin Alt nakar Semizer Sayfa 130Ama ben bu kitapta yaz lanlar n *as l olarak kirli bir l sa lar ndan tutup duvara arparsa gen bir k z onun yerinden kalk p yaralar *l olarak kirli bir Snowflakes on the Sea el sa lar ndan tutup duvara arparsa gen bir k z onun yerinden kalk p yaralar kendi kendine sar p hayat na devamtmesi i in gereken dayanma g c n versin isterimG l Wrathful Chaos: Five Books of Satanic Philosophy en Bekta Sayfa 263Yaln z insan aresizdir g yitirir zaman ge tik verili durumu kan ksar umars zla r kendini t ketmeye ba lar ya i te o zamanlar bekliyorlard iddeti s rekli ve sistemli hale getirerek dozunu art rarakG nseli Kaya Sayfa 309. Kafeslerde iken bile dostlukların yoldaşlıkların sıcaklığı ısıttı üşüyen bedenlerimizi yüreklerimizi Bir de içimizi n çok acıtanın kendi acımızdan çok dostlarımızın acısına tanıklık tmek olduğunu öğrendik orada Ve birlikte daha bir dik durmayı daha bir dik yürümeyi Onlar kişiliklerimizi limizden almaya gözlerimizdeki ışığı söndürmeye bizi biz olmaktan çıkarmaya çalıştıkça zulmün karanlığında ufacık da olsa bir ışık yaktık birlik. Kaktüsler Susuz Da Yaşar