EBOOK / PDF [İktisat Üzerine Düşünceler]

İktisat Üzerine Düşünceler

İzzettin Önder é 8 Download

Bu kitap Türkiye’nin önde gelen "Marksist Iktisatçılarından İzzettin Önder’in Uzun " iktisatçılarından İzzettin Önder’in uzun hayatı boyunca yazdığı en önemli makaleleri bir araya getiriyor 30 yıla yayılan bir çalışmanın ürünü olan makaleler Önder’in bilimi emekçiler için kullanmasının bir örneğini oluşturduğu gibi bir bilim insanının mücadele günlüğü özelliği de taşıyor Ağırlığını iktisat alanı oluşturmakla birlikte gibi bir bilim insanının mücadele günlüğü özelliği de taşıyor Ağırlığını iktisat alanı oluşturmakla birlikte bilimlerin çeşitli alanlarını kapsayan yazılar üç ana başlık altında kümeleniyor. Teorik Yazılar” başlığı altında yer Alan Sekiz Makalede Ekonomik Sistemler Sistemlerin Işleyiş Dinamikleri Krizler Ve sekiz makalede ekonomik sistemler sistemlerin işleyiş dinamikleri krizler ve ile ekonomik sistem ilişkisi işleniyor On beş makalenin yer aldığı “Türkiye Üzerine Yazılar” başlıklı ikinci "kısımda Türkiye’nin ekonomisi mali yapısı ve sorunları üzerine yoğunlaşılıyor 1961 Anayasası ve ekonomik işlevi devletçilik " Türkiye’nin ekonomisi mali yapısı ve sorunları üzerine yoğunlaşılıyor 1961 Anayasası ve ekonomik işlevi devletçilik IMF ile ilişkiler bölgesel dengesizlik vergi sistemi ve Japonya ve Türkiye’nin vergi sistemlerinin karşılaştı.
We'll Make It Through Zees Story
Rılması gibi ilginç konular da yine bu kısımda tartışılıyor Diğer iki kısıma oranla daha kısa olan üçüncü kısımda ise İzzettin Önder iktisatçı bakışını hayatın tartışılıyor Diğer iki kısıma oranla daha kısa olan üçüncü kısımda ise İzzettin Önder iktisatçı bakışını hayatın alanlarına yöneltiyor Üniversite özerkliği ve bilimsel özgürlük sosyal yabancılaşma biyoekonomi Kürt sorunu akademik hakem ve jüri sistemlerinde aleniyet bu konulardan bazıları İktisat sosyal yabancılaşma biyoekonomi Kürt "sorunu akademik hakem ve jüri sistemlerinde aleniyet bu konulardan bazıları İktisat Düşünceler hem akademi dünyası için " akademik hakem ve jüri sistemlerinde aleniyet bu konulardan bazıları İktisat Düşünceler hem akademi dünyası için de toplumsal konularla ilgilenen okurlar için önemli bir kaynak özelliği taşıy. .