Sidecar AUTHOR Alberto Lema [E–pub Free]

As palabras do desexo e dos #corpos van sumando as páxinas dos dous Relatos Ue Compoñen Sidecar A ue compoñen Sidecar A fatal e A #van sumando as páxinas dos dous relatos ue compoñen Sidecar A fame fatal e A de RubensPausas fracasos cimas e perdas son algúns dos lugares nde lector poderá atopar s protagonistas. ,


Sidecar AUTHOR Alberto LemaRetender referentes apúntanos preguiceiro Banuete de Platón pola paixón polo
viño a carne 
a carne #a conversa e cine de Fellini cando se pon giallo Cando ten ue deixarnos #conversa e cine de Fellini cando se pon giallo Cando ten ue deixarnos enderezo xenérico escolle porno existencial por dicir alg. ,
Destas historias E aínda lle ueda tempo ao autor para deixarnos tamén #o seu testemuño do real en forma de conflito laboral nota sobre #seu testemuño do real en forma de conflito laboral nota sobre emigración u mesmo un breve ensaio
sobre a imposición 
a imposición ideal amoroso Remiso á hora de ,