[E–pub] ดั่งดวงหฤทัย author ลักษณวดี


C 12546 3 ??ตรข้ามทิวเขามาขอให้ทรงรำลึกว่า หม่อมฉันอยู่บนยอดอิสินทร "*มองลงมาแลหาพระองค์เดียวสิ่งที่มีค่าสุดในชีวิตของหม่อมฉันฝ่าบาท”เธอมิใช่สายน้ำ แต่เธอเย็นฉ่ำชื่นหวาน เธอมิใช่ลำธาร แต่เธอไหลผ่านเนื้อหัวใจแด่เธอ " แต่เธอเย็นฉ่ำชื่นหวาน เธอมิใช่ลำธาร แต่เธอไหลผ่านเนื้อหัวใจแด่เธอ เธอผู้เป็น *แต่เธอเย็นฉ่ำชื่นหวาน เธอมิใช่ลำธาร แต่เธอไหลผ่านเนื้อหัวใจแด่เธอ ผู้เดียวทรรศิกา เธอผู้เป็น 5 555 1 2 * คือใครเล่า“หม่อมฉันไม่เคยสาบาน เพราะศักดิ์แห่งเจ้าหลวงย่อมเหนือคำพูดใดใดทว่าวันนี้ *ผ่านมาผู้หญิงคนพิเศษสุด คือใครเล่า“หม่อมฉันไม่เคยสาบาน เพราะศักดิ์แห่งเจ้าหลวงย่อมเหนือคำพูดใดใดทว่าวันนี้ Move on layers. "ร้องประทานครั้งแรกในอุโมงค์น้ำแข็ง เพลงที่อ่อนหวานที่สุดของกาสิกเพลงที่ผู้ชายจะร้องให้ ผู้หญิงคนพิเศษสุด ฟังตอนรับสั่งอย่างนั้นยังเข้าพระทัยว่า ผู้หญิงพิเศษสุด คือพระคู่หมั้น และแล้ว กาลเวลา. เพลงที่อ่อนหวานที่สุดของกาสิกเพลงที่ผู้ชายจะร้องให้ ผู้หญิงคนพิเศษสุด ฟังตอนรับสั่งอย่างนั้นยังเข้าพระทัยว่า ผู้หญิงพิเศษสุด คือพระคู่หมั้น และแล้ว กาลเวลา. .


Free download Ç PDF, DOC, TXT or eBook ë ลักษณวดี

.
ดั่งดวงหฤทัย