New [Son Tiryaki Metis Bilimkurgu #10] ↠ Müfit Özdeş

Bilimkurguya hi ilgim olmamas na ra men

Hakk Nda Yaz Lanlardan 
nda yaz lanlardan r al p ve de keyifle yer yer tebess mle hatta kahkahayla okudu um bir kitap oldu Son Tiryaki Bu yk lerin en b y k zelli i ger ek anlamda yerel nitelikte olmalar M fit zde bilim kurguyla k lt r m z ustaca harmanlam Bunu batmadan ucuza ka madan yapmak beceri zeka istiyor Baz yk lerde masal formunu da ok iyi kullanm Mizah g c ise m thi Dili gayet ak c Kitab n di er bir dikkat ekici y n cinselli in S Kl Kla Ama kl kla ama bir ekilde kullan lm olmas Sonu olarak baz yk lerdeki distopik karanl k temalara ra men zeki ve yetenekli bir yazar n elinden kma e lenceli ama pek de hafif olmayan bir eyler okumak istiyorsan z bu kitab g zard etmeyin derim Bu y l okudu um en iyi kitap resmen Detayl yorum yaz s gelecek M frit zde in mizahi slubuyla birbirinden keyifli bilim kurgu yk ler stelik de bu topraklarda ge iyor ya ansa ger ekten b yle olur dedirten zaman zaman kahkahalarla okunan nefis bir kitap lk yk den son yk ye her biri ayr de erli teee 96 y l nda benim zhakiki edebiyatsever bir ergen olmam dolay s yla bilimkurguyla ok da ilgilenmedi im bir d nemde yay mlanm son tiryaki metis in bilimkurguyla ok da ilgilenmedi im bir d nemde yay mlanm son tiryaki metis in dizisini elbet biliyor ne yaparlarsa iyi yapt klar n d n yordum ama dedi im gibi takip de etmiyordumbug n yeni bas m na 8 yeni yk eklenmi ki sosyal medya metro istasyonlar gibi detaylardan hangi yk n n yeni oldu unu anlad m genelde ne de olsa ok h zl bir de i imin ya and ku aktan zkitaba ad n veren yk olsun son yk yeralt insanlar olsun daha matrix in olmad sigara yasa n n bilinmedi i bir d nemde yaz lm ve o kadar isabetli bir gelecek ng r s var ki hayran oldum bunlar n d nda tam bizden masallar da kitab n bir ba ka tad yerlili in bize has ili kilerin hani asl nda t rk i i bilimkurgunun nas l olaca n n tam anlam yla cevab son tiryaki pek de g zel bir cevapkitap hakk nda agos a yazd mhttptembelveyazarblogspotcom201 D nyan n gidi at ndan yana umudunuzu yitirmeye mi ba lad n z Ya da ok s k ld n z her ge en g n ayn ad mlar atmaktan G zel eyler okumak istiyorsunuz rne in sizi d nd recek ve bir o kadar da y z n z g l msetecek Ben ki bilimkurgu konusunda cehaletten muzdarip bir be erim dedim ki okuyay m Ki ne g zel etmi imD nyan n sonuna dair teorilerden tutun da insan ili kilerindeki gelgitleri dek geni bir a a tak yor bizi M fit zde Yirmi yk var bu kitapta Baz lar n n hayal g c ne baz lar n n sonuna vuruldum Hepsi de bir iz b rakt ama dima mda yle n kteli ki bu hikayeler Hayal g c n n ger ekle ba lad n kan tlar cinsten Hatta ne kadar sert ve ac mas zsa bu ger ekler daha da sars yor okuyucuyu Son hikayeyi okumadan nce kitaba vermeyi d nd m puan 35 zerinden 3 idi lakin M fit abi kitab bitirdikten sonra. Son Tiryaki Metis Bilimkurgu dizisinde yayımlanan Türkiyeli bir yazar elinden çıkma ilk ve tek kitap olma özelliğini taşıyor On beş öyk.

Müfit Özdeş Ê 7 summary

Son Tiryaki Metis Bilimkurgu #10Za karsa aman ha sak n ka rmay n Bahri Do ukan AH N ncelemenin tamam i in There s been a particular dissonance in my lifeI m an immigrant Turk I know Turkish to the point where mainland Turks wouldn t bat an eyelash at me or think negatively of me in any sort of way I ve been asked once Can you read Turkish because I pronounced Stefan Zweig in the correct German way whilst buying a book but you read Turkish because I pronounced Stefan Zweig in the correct German way whilst buying a book but ll ignore that So I ve been lucky to see Turks on television and comprehend Turkish in all forms of media It s been invaluable for me Turkishness is my armor with which I ve defended myself for so many years against even the slightest form of racism And then there s my preferences in media my love for slow syrupy dream pop dizzying walls of guitar and addictive rushing trap my desire to see particular forms of characters and bonds breaking the reconstruction of the human personality and my preferred genre of reading and writing science fiction It didn t matter if there was a handsome and talented Turkish actor on screen because for as loud as my need to be seen was I wasn t actually seen I was represented but not my tastes And that s a particular odd dissonance that I ve had all my tastes And that s a particular odd dissonance that I ve had all life Well until I found the only book by a Turkish author in the SFF bookshelf of a Turkish library in Izmir And man this book It s the exact marriage of me and my tastes zdes isn t writing American characters in Turkish prose those are Turkish characters specific Turkish cultural cues set in Turkish locations all of this is in Turkish for Turks For that alone I d shelve it in my tastes shelf with no rating How are you even supposed to rate something that validates you this deeplyBy reading through the book of courseThere s good stuff in there The title story had potential but kinda fell flat to me Yeralti Insanlar felt most realized but had this 1984 kind of end to it that I am not a fan of feels deflating Everything inbetween ranged from the first draft of a thought experiment to a sketch The author seemed keen to bring on these ideas and how Turks would react to said future science rather than delving deeply into the characters to said future science rather than delving deeply into the characters or relationships I didn t hate any story per se but I felt blown away by very few if that makes sense I think the best way to describe this book is to call it Black Mirror as imagined by an Istanbulite which is not at all an insult here A good book a fantastic thought experiment I can t stop thinking about Murat Yildirim in a particular expansion of the short story Krrcysk but not godtier nor a formative tastemakerIf anyone s curious why this review is in English it s because I needed to make a case via the first two paragraphs to my friend. Ti taşıyan ve son derece Türkiye'ye özgü mizahi bilimkurgu öykülerinden karanlık bir anti ütopyaya kadar değişik alt türleri içeriyo. Kendisini hi tan masam bile abi diyecek denli yak n hissettim kendimi adama kitab n en iyi hikayelerini son b l mlere serpi tirerek ger i bu edit r n kendimi adama kitab n en iyi hikayelerini son b l mlere serpi tirerek ger i bu edit r n de olabilir ama M fit abi ye de elbet dan lm t r diye d nmekteyim muhte em bir karar vermi bana soracak olursan z Kitab n yerli bilimkurguya ait say l kaliteli eserlerden biri olmas na m teakiben o u insan n kitab oldu undan daha y ksek bir noktada konumland rmas n k smen anlayabiliyorum bunu ahsen halk m z n kendini amerikal ve avrupal peer lar ndan o u konuda a a da g rme konusunda bitmek t kenmek bilmeyen huylar na ba l yorum Abi yerli arthur c clarke bu adam geyi ine kapt rmazsan z kendinizi birka vasat hikaye hari gayet de ba ar l bir eser kendi alan nda M fit abi nin ellerine sa l k rousseau dan selamlarKitaptaki en iyi 3 hikaye1 Firar2 Son tiryaki3 Yeralt ndan notlar Kim ulan bu M fit zde Hakikatten kim Bilmiyorum 1943 y l nda do mu senelerce bilimkurgu okumu izlemi belki Bilmiyorum kim Ama B lent Somay n da dedi i gibi iyi bir adam iyi bir yk yazar Hele de T rkiye deki bilimkurguyu d n rsek ok ok iyi bir bilimkurgu yazar Kitaptaki yk lerin hepsi ustal kla yaz lm kli e olanlar mizahla ok iyi s slenmi kli e olmayanlar ise zaten kli e de il Ayr ca ya ad m z k lt rle ok iyi ba da t r e de il Ayr ca ya ad m z k lt rle ok iyi ba da t r yk lerin tamam Ha bir de enteresan ng r ler var kitapta Misal tam da bu kitab ve kitaba ismini veren Son Tiryaki yk s n okurken u haber k yor kar ma yeni bir haber da Kafka n n D n m n sahnede oynayan bir robottan bahsediyor bir ba ka yk de Orada da unu hat rl yorum te yandan yk lerdeki zg rl k bask vesaire gibi konular bilimkurgularda olmas gerekti i kadar mevcut Neyse ok sevdim bu kitab meyenler de i mi gibi oluyor diyordu bunlar B yle bir eye izin verilemez Tamam nihayet kendi bilecekleri i ama ortal k yerde de olmaz ki Kamuya a k yerlerde et yemek nas l yasakland ysa sigara i mek de yasaklanmal ocuklar m z n ahlak bozulacak yoksa Resmen doyamad m yk lere okudu uma ok memnun oldu um bir kitap Rahatl kla tavsiye ederim M fit zde 33 kitaptan olu an Metis Bilimkurgu Dizisi nin i inde yer alan tek T rk yazar Son Tiryaki ise onun tek kitab inde 15 adet bilimkurgu yk s bar nd ran kitab okumak bir hayli keyifli T rkiye de yaz lm en iyi bilimkurgu yk lerinin baz lar n n da yine bu kitapta yer ald n d n yorum M fit zde in Son Tiryaki Haricinde Ba Ka Bir ba ka bir n n olmamas ger ekten ok z c lkemizden kan nadide bilimkurgu eserlerinden oldu u dahas nc oldu u i in Son Tiryaki nin yeri her zaman ayr olacakt r Fakat bu durum kitab n engin edebiyat okyanusunda kayboldu u ve ula man n ok zor oldu u ger e ini de i tirmiyor ne yaz k kiE er olur da Son Tiryaki yi bir yerlerden bulursan z hi ummad n z bir anda kar üden oluşan Son Tiryaki bilimkurgu ile masalfantazi türleri arasında bir yerde duruyor Hardcore bilimkurgudan peri masalına Aziz Nesin lezze.
Mathematics for Economists Economic Theory Econometrics and Mathematical Economics
.